Historien bak Faun

Sammensatt av ulike typer fagfolk; unge med nye innfallsvinkler og erfarne fagfolk med stort nettverk.

Vår historie

Faun Naturforvaltning AS ble stiftet i 2002 av fire kandidater fra Norges 

Landbrukshøyskole (NLH), nå Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU). I 2008 ble AT Skog SA medeier i Faun. I dag er vi 13 ansatte (bachelor-, mastergrad) innen biologi, naturforvaltning, økonomi, samfunnsfag, skogfag, landskapsarkitektur og praktiske mediefag. Faun har god og lang erfaring fra
varierte oppgaver innen natur- og arealforvaltning. Ved behov leier vi inn fagfolk med spesialkompetanse gjennom vårt store faglige nettverk. Faun er sammensett av ulike typer fagfolk; unge med nye innfallsvinkler og erfarne fagfolk med stort nettverk. Med denne sammensetningen gir det Faun en unik bredde og kan tilby våre kunder enkelt tjenester eller tjenestepakker.
Etter oppstarten i de gamle kontorlokalene på tidligere Foldsæ landbruksskule 

flytta Faun i 2006 til nye kontorlokaler i den gamle bussgarasjen ved sentrum i Fyresdal. Faun har engasjert seg i utvikling av næringsliv i regionen gjennom investeringer og engasjement i selskapene Kulturlandskapssenteret AS, Fyresdal Næringshage AS og FN Eigedom AS. Vi er nå medeiere (og leietakere) i et moderne næringsbygg (FN Eigedom) og driftsselskapet Fyresdal Næringshage AS.
Det nye næringsbygget rommer 80 kontorplasser, 7 møterom og topp moderne kantine og er på det nærmeste fullt. Dette gir oss muligheten til å være en del av et stort fellesskap med godt arbeidsmiljø i topp moderne fasiliteter

Les mer om det vi kan hjelpe deg med
Ole Roer
Daglig leder

Cand Agric (M.Sc) Skogskjøtsel, NLH 1995 (NMBU)

Kompetanse innen:
- Viltforvaltning
- Miljørådgving
- Plan og utredning
- Vannforvaltning og overvåking
- Prosjektledelse

Mobil: 976 65 517

E-post: or@fnat.no

Morten Meland

M.Sc Naturforvalter, NMBU 2014

Kompetanse innen:
- Viltforvaltning
- Miljørådgiving
- Laboratorieanalyser (vilt)
- Vannforvaltning og overvåking
- Prosjektledelse
- Plan og utredning

Mobil: 917 14 321

E-post: mm@fnat.no

Monica Sølyst

B.Sc Statsvitenskap, Valdosa State University, GA 2001

Kompetanse innen:

- Prosjektledelse og prosjektstøtte
- Utviklingsprosjekt
- Plan og utredning

Mobil: 992 40 253

E-post: ms@fnat.no

Kristine Våge

B.Sc Biologi, UIB
M.Sc Naturforvalter, NMBU 2014

Kompetanse innen:

- Vannforvaltning og overvåking
- Prosjektledelse
- Miljørådgiving
- Plan og utredning
- Viltforvaltning

Mobil: 478 94 802

E-post: kv@fnat.no

Helge Kiland

Cand Agric (M.Sc) Naturforvalter, NLH 1978 (NMBU)

Kompetanse innen:
- Vannforvaltning og overvåking
- Viltforvaltning
- Miljørådgiving
- Plan og utredning

Mobil: 916 32 615

E-post: hk@fnat.no

Birgith Reinskås Lunden

M. Sc Landskapsarkitekt, UMB 2010 (NMBU)

Kompetanse innen:

- Plan og utredning
- Prosjektledelse og prosjektstøtte
- Utviklingsprosjekt

Anne Engh

B.Sc Utmarksforvalter, HIH 2002

Kompetanse innen:

- Vannforvaltning og overvåking

- Miljørådgiving

- Plan og utredning 

Silje Wold Hereid

M.Sc Økologi, NMBU 2017

Kompetanse innen:

- Vannforvaltning og overvåking 

- Laboratorieanalyse (vann)

Mobil: 406 10 001

E-post: sh@fnat.no


Sigbjørn Rolandsen

B. Sc i Skogfag, HIH 2015,
Natur- og kulturminneoppsyn, Nord Universitet 2016

Kompetanse innen:

- Viltforvaltning
- Vannforvaltning og overvåking
- Laboratorieanalyse (vann og vilt)

Mobil: 95 48 71 33

E-post: sr@fnat.no

Elisabeth Skautvedt

M.Sc Molekylærbiolog, UiO 2012

Kompetanse innen:

- Laboratorieanalyser (vann og vilt)

E-post: es@fnat.no

Lars Egil Libjå

B.Sc Utmarksforvalter HIH 2002
Natur- og kulturminneoppsyn fra HINT 2001 (Nord Universitet)

Kompetanse innen:

- Viltforvaltning
- Miljørådgiving
- Vannforvaltning og overvåking

Mobil: 951 50 856

E-post: lel@fnat.no

Finn Olav Myhren

B.Sc Utmarksforvalter HIH, 2001
Skog og samfunn HIH, 2002

Kompetanse innen:

- Vilforvaltning

- Vannforvaltning og overvåking

Mobil: 468 98 112

E-post: fom@fnat.no

     Live Andrea Sulheim

        Bachelor i mediedesign, HIG 2014 (NTNU)

        Årsstudie i dokumentarfotografi, HiVolda, 2017
        Master i praktiske mediefag, HiVolda, 2019

        Kompetanse innen:
         - Grafisk design
         - Praktiske mediefag
         - Sosiale media
         - Dokumentarfotografi  

        Mobil: 970 30 652

        E-post: ls@fnat.no  

Hjemmeside opprettet av